ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สืบศักดิ์    ปฏิสนธิ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หนองบัว
สังกัด สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)