ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สืบศักดิ์    ปฏิสนธิ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัว
สังกัด
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)