ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รณิดา    ภวกวินโชติ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังหินวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)