ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อรทัย    มิตรสูงเนิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1