ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุพจน์    คำแปง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่สอย
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 6