ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อาทิตย์    วะไลใจ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่ตูม
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 6