ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อาทิตย์    วะไลใจ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านแม่ตูม
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6