ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ชนะภูมิ    ยศแสง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2