ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชนะภูมิ    ยศแสง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2