ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อทิตยารัศมิ์    ทองเหี่ยง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)