ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง อทิตยารัศมิ์    ทองเหี่ยง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
สังกัด สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)