ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ธีระนันท์    แซ่จัน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัว
สังกัด
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)