ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จรูญ    แสงทองอร่าม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สามร้อยยอดวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)