ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ทยากร    ศักดิ์ศรีเท้า
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สามร้อยยอดวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)