ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ตาคลีประชาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)