ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง มาลี    แก้วละเอียด
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สตรีพัทลุง
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)