ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีรยุทธ์    บ่อหนา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขาเทียมป่า
สังกัด
สพป.กระบี่