ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วีรยุทธ์    บ่อหนา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเขาเทียมป่า
สังกัด สพป.กระบี่