ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทินกร    สาธิพา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่แพ
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2