ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย โกวิทย์    ชัยทัพ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สุรินทร์พิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)