ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ พ.ต. ขวัญชัย    อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยส้านพลับพลา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2