ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัฒนาวรรณ    จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปากคลองบางขนาก
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1