ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิคม    ชุมเชิงกาญจน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3