ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พนมพร    ค่ำคูณ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเกตุสโมสร
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1