ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุรศักดิ์    ชารีวาล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3