ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรศักดิ์    ชารีวาล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านจานโนนสูง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3