ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สายใจ    อู่เงิน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเกตุสโมสร
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1