ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กฤติยาณี    ลำทะแย
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลกาญจนบุรี
สังกัด
สพป.กาญจนบุรี เขต 1