ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เดือนเพ็ญ    เจริญฤทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยวนโปะ
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1