ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภวัต    โฆษิตณรงค์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดประตูน้ำท่าไข่
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1