ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธารินทร์    ลครพล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านถนนโพธิ์
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 7