ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว มัลลิกา    จีสะอาด
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านอู่หู่
สังกัด
สพป.ตาก เขต 2