ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สัมภาส    บุษย์เพชร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งเสม็ด
สังกัด
สพป.กระบี่