ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กชกร    คำนู
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแก้งค้อ
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2