ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ยศยา    ใจเย็น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพนมดิน
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 3