ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวี    จุปะมัดถา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ยางตลาดวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)