ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จินดา    พจน์หรรษา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่สวรรค์หลวง
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2