ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประเสริฐ    เทพศร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดวังแดง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2