ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประเสริฐ    เทพศร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังแดง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2