ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ช่วงมณี    จงเพียร พุฒสุข
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปะคำสำโรง
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4