ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิเชียร    ภู่เกิด
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดห้วยโต้
สังกัด
สพป.กระบี่