ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิศิษฏ์    ขันอูป
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทุ่งศรีทอง
สังกัด
สพป.น่าน เขต 1