ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ศมน    แซ่เซี้ยน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
สังกัด
สพป.กระบี่