ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กชนิภา    เนื่องเฉลิม
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหอย
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3