ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ดลยา    แสนธรรมมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4