ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
สิบเอก เอกลักษณ์    ป้องกัน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าเลา
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3