ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประเนียน    จุลวรรณโณ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพธิ์กระสังข์
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4