ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประยงค์    ศรีสันเทียะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1