ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณรงค์    กลิ้งเล็ก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนานอก
สังกัด
สพป.กระบี่