ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ยงยุธ    ทองมา
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปางช้าง
สังกัด
สพป.น่าน เขต 1