ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กัญญารัตน์    วิไชยโย
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขอนแก่นวิทยาลัย
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)