ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เงิน    หุบผาใส
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสาม
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2