ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อรเพ็ญ    คงเพชร
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางสำโรง
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1