ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย รภัทกร    บัวแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านท่าประดู่
สังกัด สพป.กระบี่