ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รภัทกร    บัวแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าประดู่
สังกัด
สพป.กระบี่