ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายรภัทกร    บัวแก้ว
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านท่าประดู่
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  sungworn3@hotmaail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075817336