ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พิชญ์ณิศา    เบ็ญชูสิทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านขว้างวิทยากร
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3