ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว หยาดฝน    แสงแก้ว
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางสำโรง
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1