ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รุจิเรข    ศักดิ์ชัยนันท์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดน้ำผุด
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1